Mielen uudistaminen

Mielen uudistaminen – mitä ja miksi?

Sanassa on outo kehoitus muuttua mielen uudistuksen kautta:

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2)

Tämä kehoitus on annettu kristityille. Se sisältää tiedon siitä, että tullessamme uskoviksi mielemme ei muutu automaattisesti, vaikka meistä tuleekin silloin hengellisesti uusi luomus. Mieli pitää siis uudistaa erikseen.

Miksi?

Usein ajatellaan, että Jeesus kuoli puolestamme, ettemme joudu helvettiin, tai että sitten joskus kuolemamme jälkeen saamme olla Hänen kanssaan taivaissa. Tämä on totta, mutta tämä ei ole sama asia, kuin sana “pelastus”. Pelastus tarkoittaa Raamatussa tämän tulevan tuomiosta pelastumisen lisäksi myös pelastusta jo nyt, joka päivä, tässä maailmassa ja ajassa.

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!” (Gal.1:3-4)

Pelastus tässä tarkoittaa siis jokapäiväistä pelastusta kaikesta siitä, mikä vallitsee tässä maailmassa ja on syntiinlankeemuksen seurauksena vastoin Jumalan tahtoa. Jumala haluaa, että kristitty pelastuu joka päivä enemmän ja enemmän ja lopulta ikuisuudessa saamme täydellisen pelastuksen kaikesta. Pelastus on prosessi, joka alkaa täällä ja päättyy Jeesuksen luona.

Osiossa Oikea Jumalanpelko käsiteltiin sitä, kuinka Jumala haluaa meidän olevan asioista samaa mieltä Hänen kanssaan. Jos Hän ei pidä esim. epäoikeudenmukaisuudesta, meidänkin tulisi vihata sitä ja pyrkiä oikeudenmukaisuuteen. Tämä Jumalan mielen mukainen ajattelutapa vaatii ajatusmaailmamme muutosta joka päivä. Meidän lihallinen, vanha ihmisemme on aina kaiken Jumalan tahdon kanssa ristiriidassa ja tämä tilanne ei muutu automaattisesti mihinkään tultaessa uskoviksi:

”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.” (Room.8:5-7)

Uskoviksi tultuamme olemme uudistuneet hengeltämme Hänen kaltaisekseen, mutta vanha mielemme ei. Se pyrkii edelleen joka päivä vaikuttamaan valintoihimme, ajatuksiimme, tekoihimme ja asenteisiimme ja tämä vaikutus on ainoastaan haitallinen. Lihan mieli on opeteltava painamaan alas siten, että voimme päivä päivältä enemmän ja enemmän elää ja ajatella Hengen mukaisesti, Jumalan ajatusten mukaisesti. Tätä on mielen uudistaminen.

Pietari sanoo:

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.” (1.Piet.1:3-9)

Hän puhuu, että me varjellumme uskon kautta pelastukseen. Tämä on juuri Isän tahto, että me tässä maailmassa joka päivä varjellumme niiltä asioilta, jotka eivät ole Hänen mielestään meille hyväksi – aivan kuin vanhemmatkin haluavat varjella lapsensa kaikelta, minkä tietävät vahingoittavan heitä.

Pietari jatkaa:

Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: “Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä“. (1.Piet.1:13-16)

Hän kehoittaa meitä vyöttämään mielemme, eli toisin sanoen pitämään jatkuvasti mielemme ja ajatuksemme raittiina ja oikeanlaisina. Emme saisi mukautua maailman tapoihin sikäli, kun ne ovat ristiriidassa Isän tahdon kanssa. Käsky olla pyhä tarkoittaa käytännössä, että Taivaallinen Isämme on mahdollistanut meille meissä asuvan Henkensä kautta sellaisen mielen uudistuksen, että se muuttaa käytännön elämäämme päivä päivältä enemmän Hänen tahtonsa mukaiseksi – ilman lakia tai pakkoa.

Kolossalaiskirjeessä tästä kaikesta käytetään nimitystä “Kristuksen ympärileikkaus”:

”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella (Kol.2:9-11)

On selvää, että Isämme, joka rakastaa meitä, haluaa, että muutamme ajattelutapamme. Miksi se on niin tärkeää?

Paavali puhuu taisteluihimme liittyen sota-asusta, joka meidän pitäisi pukea päällemme, jotta voisimme pysyä pystyssä, tulipa mitä tahansa eteemme. Tämä “mitä tahansa” voi olla todellakin mitä tahansa, esim. sairauksia, onnettomuuksia, huolia ja murheita, aivan mitä tahansa, mitä elämässä voi tulla. Jos puemme yllemme uskovina tämän sota-asun, meille luvataan, että pysymme pystyssä. Sanomattakin on selvää, että jos emme pue, emme pysy pystyssä 😉

”Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.” (Ef.6:13-15)

Tämä käy nyt todella mielenkiintoiseksi. Nimittäin, tämän sota-asun kaksi ensimmäistä asiaa liittyvät mielemme uudistamiseen!

  • Kupeet totuuteen vyötettyinä –> Kuten edellä totesimme, Pietari puhuu tässä mielemme kupeista (“Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet…” 1.Piet.1)
  • Pukuna vanhurskauden haarniska –> tarkoittaa, että tiedämme, että Isä rakastaa meitä, syntimme on sovitettu ja kaikki on hyvin, Hän ei ole vihainen ja olemme Jumalan lapsia ja perillisä

Tämä tarkoittaa, että jotta voimme onnistua elämämme taisteluissa, meidän on aivan ensiksi uudistettava ajattelumaailmamme Jumalan mielen mukaiseksi ja tiedettävä kaikissa tilanteissa, että olemme Kristuksessa Jeesuksessa 100% hyväksytyt riippumatta omista teoistamme. Kun nämä kaksi asiaa ovat kunnossa, voimme edetä taistelussa liikkumiseen ja toimimiseen. Ilman tätä mielen uudistusta ja oikeaa identiteettiä Jumalassa lähtökohtamme ei ole kunnossa, eikä menestystä ole odotettavissa.

Jos mielemme ei ole uudistunut, se tarkoittaa helposti käytännössä, että syytämme ongelmistamme Jumalaa, riitelemme maailman tavoin oikeuksiemme puolesta ja turvaudumme omaan järkeemme ja maailman toimintatapoihin ensisijaisesti, emmekä Jumalaan. Samoin, jos identiteettimme hyväksyttynä Jumalan lapsena ei ole aina täysin selvä, loukkaannumme helposti ja tunnemme itsemme huonoksi ja masennumme.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Vaikka lankeemus tärvelikin tämän kuvan, nyt meidät on kutsuttu uudistamaan tätä Jumalan kuvaa meissä päivä päivältä ja se voi tapahtua vain mielemme uudistamisen kautta.

“Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” (Hebr.12:4)

Tämä sana ymmärretään usein niin, ettäkö kukaan uskova ei voi päästä Jumalan lähelle ilman pyhityselämää, ilman jatkuvaa ponnistelua olla pyhä. Tästä ei ole kyse, sillä kuten sanottua, Kristuksessa Jeesuksessa  olemme täydelisiä:

“Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet ” (Kol.1)

Täydellisyytemme Isän edessä ei perustu vähimmässäkään määrin omaan pyhityselämäämme. Pyhityselämä on vain mielen uudistuksen seurauksena tuleva hedelmä siitä, mitä Jumala on puolestamme tehnyt ja mitä meille lahjoittanut.

Tämä sana:

“Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa” (Hebr.12:4

… tarkoittaa, että jos me kristityt emme anna Jumalan Sanan muuttaa jokapäiväistä elämäämme enemmän ja enemmän Hänen tahtonsa mukaiseksi, ei-uskovat ihmiset eivät näe Jumalaa meissä. Jumala on rakkaus ja Hän haluaa elää kauttamme rakkaudessa muita ihmisä kohtaan. Mielen uudistus on ponnahduslauta sellaiseen elämään, jossa maailma näkee kristittyjä katsellessaan heissä Jumalan rakkauden ja rauhan, jotain sellaista, mitä maailman ihmisessä ei ole. Jos emme muutu mielemme uudistuksen kautta, he näkevät meissä vain samaa, mitä itsessäänkin, eli lihan pelkoineen, haluineen ja tekoineen.

Miten mieli uudistetaan?

Se on onneksi melko helppoa, tosin se vaatii aktiivisuutta, koska vanhat ajattelumallimme istuvat niin tiukassa.

Esimerkki:

“Olet asunut 20v samassa paikassa. Muutat saman kaupungin sisällä aivan toisaalle. Seuraavana työpäivänäsi, kun palaat autolla töistä, saatat huomata, että aivan kuin itsestään yllätät itsesi vanhan kotisi liepeiltä ja joudut sanomaat itsellesi:” Tollo, olet muuttanut, keskity!”

Tämä voi toistua monta kertaa ja mielesi uudistuu ehkä vaiheittain, niin että jollain kerralla ajat vain risteyksen tai pari vanhalla tavalla ja sitten huomaat virheen ja ajat uuteen osoitteeseen. Ennemmin tai myöhemin jokainen kotimatkasi päätyy suorinta tietä uuteen kotiisi.

Vanhan mielemme uudistaminen Jumalan mielen mukaiseksi tapahtuu samalla tavalla ja vaiheittain. Tärkeintä on, että keskitymme, koska jos emme keskity, vanha mielemme ottaa helposti vallan. Aluksi mielen uudistaminen vaatii paljon aktiivisuutta – sitä, että valvomme ajatuksiamme ja puhumme itsellemme järkeä aika ajoin.

Tärkeintä tässä mielen uudistamisessa on, kuten tuossa muuttoesimerkissäkin, se, että tiedät, mikä on nykyinen oikea osoitteesi. Sinun on tiedettävä, millainen Jumala sinulla on, mikä sinun oma asemasi Hänen lapsenaan on ja että esimerkiksi sairautesi tai onnetomuutesi eivät ole Isäsi sinulle aiheuttamia. Saat kaiken tarvitsemasi viisauden niin, että tiedät jokaisessa tilanteessa, mikä on Jumalan mielen mukainen ajattelutapa, sillä…

“Mutta meillä on Kristuksen mieli.” (1.Kor.2:16)

”Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.” (Kol.3:9-10)

“Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.” (1.Joh.2:20)

“Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on” (Ef.5:17)

“Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta (1.kor.1:30)

Tämä tieto ja viisaus on Jumalan Sana. Lue ja kuuntele sitä ja uudista mielesi askel askeleelta.

P.S. Mielen uudistaminen on myös AINOA keino muuttaa pysyvästi omia tekemisiään. Jos taistelet jonkin helmasyntisi tai minkä tahansa asian kanssa, joka langettaa sinua säännöllisesti, etkä tahdo millään päästä siitä kuiville, et tule koskaan onnistumaan, ellet muuta ensin ajatteluasi Jumalan mielen mukaiseksi. Katsos, et voi tehdä mitään, mitä et ensin ajattele! Jos yrität vaikuttaa suoraan tekoihisi, et onnistu. Jos taas vaikutat ajattelutapaasi ensin, se tuottaa hedelmänä oikeita tekoja jossain vaiheessa ja ilman lakia. Sanassakin sanotaan, että “kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman“.  Jokaista tekoa edeltää aina sen ajatteleminen. Väärää tekoa edeltää väärä ajattelu, oikeaa oikea. Kiitos Herralle tästäkin nerokkaasta asiasta!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.