Uusi luomus

Miksi tarvitaan uusi luomus ja mikä se on?

Jeesus ja Nikodeemus kävivät mielenkiintoisen keskustelun:

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Nikodeemus sanoi hänelle: “Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” Jeesus vastasi: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.” (Joh.3:3-7)

Kun tämä syntyminen uudesti ylhäältä tapahtuu, siinä todellakin syntyy jotain uudesti ja kuten Jeesus sanoi, se on välttämätöntä. On ehdottoman pakollista, että olemme uudestisyntyneitä ja siihen on selvä syykin.

Jeesus on meidän toinen kantaisämme tavallaan. Olemme kaikki Aadamin jälkeläisiä ja siten myös hänen lankeemuksensa perillisiä. Jeesus tuli toiseksi Aadamiksi, tekemään tyhjäksi sen, mikä meni pieleen ensimmäisen Aadamin suhteen.

“Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa (1.Kor.15:21-22)

”Niin on myös kirjoitettu: “Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. (1.Kor.15:45)

Isän tarkoitus on siis tehdä meidät ihmiset jälleen eläviksi Jeesuksen kautta. Elämä tarkoittaa yhteyttä Jumalaan sellaisena, kuin se oli ennen Aadamin lankeemusta. Jumalahan sanoi ihmiselle paratiisissa:

“…mutta hyvän-ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman”. (1.Moos.2:17)

Ihminen ei kuollut tuona päivänä fyysisesti, vaan hengellisesti, menettäen elävän suhteensa elävään Jumalaansa. Kun nyt Jeesuksessa meille tarjotaan se kadotettu elämä takaisin, se vaatii uuden luomisen, sen, että Jeesus todella tulee meidän uudeksi geneettiseksi aluksemme. Meidät on herätetty henkiin tavallaan uudelleen:

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.” (Kol.3:1)

Tämä herättäminen kuolleista tapahtuu uuden luomisen kautta. Kuten Jeesus sanoo Nikodeemukselle, se mikä on lihasta syntynyt, on liha ja pysyy lihana. Hän tarkoittaa, että Aadamin jälkeläisinä emme voi sille perimällemme mitään ja synti riippuu meissä kiinni ja hallitsee meitä, teimmepä itse mitä tahansa. Siksi Hän sanoo myös, että se, mikä on syntynyt Hengestä, on aivan eri asia ja se tarvitaan.

Paavali sanoo, että vain tämä uusi syntymä, uusi elämä, on se, millä on merkitystä:

”Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.” (Gal.6:15)

Hän myös sanoo, että synnyttyämme uudesti ylhäältä olemme uusi luomus ja vanha on kadonnut, uusi on korvannut sen. Tämä tarkoittaa, että kun saamme syntyä uudesti ylhäältä, tapahtuu jotain peruuttamatonta, jokin muutos, joka tekee meistä sisäisen ihmisemme puolesta uusia ja vanha katoaa:

”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” (2.Kor.5:17)

Mikä tämä uusi asia sitten on, joka meissä muuttuu, kun meistä tulee uusia luomuksia?

Jumala on luonut ihmisen kokonaisuudeksi, jossa on kolme keskeistä osaa: Henki,sielu ja ruumis. Kun syntiinlankeemus tapahtui ja ihminen Jumalan sanojen mukaa kuoli, tapahtui hengellinen kuolema. Tällöin Aadamin ja Eevan ruumis ei heti suinkaan kuollut, eikä heidän sielunsakaan, mutta heidän henkensä, jonka Jumala oli heihin puhaltanut luomisessa, meni pilalle. Se ei kadonnut olemasta, mutta se menetti yhteytensä Jumalaan ja eriytyi siten siitä hengellisestä siteestä, joka sillä piti olla. Jumalan mielestä tämä oli kuolema.

Tämän jälkeen perkele ikäänkuin hallitsee jokaisen ihmisen henkeä. Koska henkemme ei enää ole automaattisesti elävä ja yhteydessä Jumalaan, se on tavallaan vangittuna, vaiennettuna:

”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa” (Ef.2:1-2)

”Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaanja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.” ( 2.Tim.2:24-26)

Kun meistä tulee uusi luomus ja synnymme uudesti ylhäältä, Jumala korjaa tämän hengen kuoleman meissä ja siten omien sanojensa mukaan herättää meidät taas eloon:

”Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.” (Kol.3:1)

Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!” (Ef.5:14)

Tämä henkiin herättäminen tapahtuu sellaisen supersalaisuuden kautta, joka ei ole ollut ihmiskunnan tiedossa koskaan historian aikana siten, kuin se on tiedossa nyt uuden liiton aikana:

”… täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.” (Kol.1:25-27)

Jumala itse tulee Henkensä kautta ihmiseen asumaan ja näin ihmisen kuollut henkikomponentti herää eloon. Tämä uusi Henki on Jumalan täydellinen Henki, se on se uusi luomus. Jumala itse on Henki ja Hän näkee meidät nimenomaan hengellisesti, vaikka itse tunnemmekin toisemme ensisijaisesti fyysisen ja sielullisen maailman kautta. Siksi Jumala koki ihmisen kuolleen, kun hänen henkensä menetti yhteyden Luojaansa ja siksi Jumala nyt kokee meidän elävän, koska Hän on laittanut uuden, oman Henkensä asumaan meidän sisällemme:

”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. (Room.8:9)

”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka” (Ef.4:30)

Jeesus Kristus kuoli ja heräsi kuolleista. Hän sanoi, että meille on parempi, että Hän menee ylös, koska sen jälkeen Isä lähettää Pyhän Henkensä maailmaan. Nyt elämme nimenomaan tätä todellisuutta: Pyhä Henki, Jumalan täydellinen Henki, elää meissä kaikissa uudestisyntyneissä kristityissä. Meistä on tällä tavalla tullut ikäänkuin uusia eläviä Jeesuksia tähän maailmaan, koska Hän elää ja asuu meissä Henkensä kautta!

Tämä uusi Jumalan Henki meissä saa lopulta aikaan myös meidän ruumiimme korjaantumisen sellaiseksi, kuin Jeesuksen ruumiskin on tällä hetkellä:

”Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” (Room.8:11)

Kuitenkin tätä odotellessa meidän on erittäin tärkeää ymmärtää, mikä tilamme nyt on ja mitä siitä seuraa.

Kuten sanottua, ihminen on kolminaisuus: Henki, sielu ja ruumis:

Henki: Uudessa syntymässämme henkemme uudistuu. Vanha henkemme herää eloon Jumalan täydellisen Hengen tullessa meihin asumaan. Jumalan Henki ei koskaan tee syntiä, se ei koskaan mene pilalle, sillä on kaikki voima ja usko. Se on täydellinen! Kuinka nyt Jumalan Henki voisi olla epätäydellinen tai mennä pilalle?

Kun olet uudestisyntynyt Jumalan Hengestä, Hänen silmissään sinä et tee syntiä uutena luomuksena:

“Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu” (Room.7:17)

Uusi luomus ei voi tehdä syntiä, koska se on Jumalasta syntynyt:

“Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt.” (1.Joh.3:9)

Synti riippuu meissä kiinni vielä, koska emme pääse vanhaa lihaamme pakoon, asummehan siinä vielä, mutta Jumala Henkenä ei katso meidän vanhaa lihaamme, vaan uutta luomusta ja niin meidänkin tulisi tehdä.

Olemme Hänen edessään täydellisiä:

“Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.” (Kol.1:28)

”Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä” (Kol.1:21-22)

”Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. (Ef.4:20-24)

Kuten sanottua, Jumala näkee uudestisyntyneen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Kaikki synnit on sovitettu, eikä Hän enää niitä näe, eikä muista. On tärkeää, että myös itse ymmärrämme, että me uutena ihmisenä olemme Hänen silmissään todella uusia, täydellisiä ja puhtaita, teimmepä mitä tahansa. Emme voi synnintekemisellämme pilata meihin annettua Jeesuksen Henkeä. Se ei pilaannu eikä sotkeennu. Se on ja pysyy täydellisenä ja sillä on kaikki voima. Lue Efesolaiskirje tähän liittyen.

Sielu:  Sielu on se komponentti ihmisessä, joka tekee meistä yksilöitä, persoonia. Jokainen meistä on erilainen esimerkiksi luonteeltaan ja käytökseltään, ajattelumaailmaltaan jne. Sielu tekee sen. Sielu on myös meidän järkemme, aivotoimintamme kokonaisuudessaan. Sielun syvimpänä osana on raamatullisesti sydän. Se on syvimmistä syvin osa meitä, joka kertoo todellisuudessa, millaisia olemme:

“Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” (San.4:23)

Jeesus puhui tästä sydämemme tilasta ja sanoi, että se, mitä ihmisessä todella on, millainen hän on pohjimmiltaan, tulee esiin sydämestämme suun kautta:

“Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.” (Luuk.6:45)

Uudestisyntymässä henkemme muuttuu välittömästi, mutta sielumme ei. Se ajaa edelleen samoja ajatusmalleja, järkeilyä, opittuja tapoja ja malleja, kuin koko siihenastisen elämämme. Mielemme ei muutu Jumalan mieleksi automaattisesti, eikä sydämemme puhdistu silmänräpäyksessä uskoon tultaessa. Uudestisyntymä, Jumalan Hengen muuttaminen meihin asumaan, mahdollistaa sen, että voimme alkaa uudistamaan myös vanhaa mieltämme. Huomaamme jatkuvasti, kuinka mielemme ja ajatuksemme menevät ristiin Jumalan Sanan kanssa ja meidän tulee korjata tätä vääristymää jatkuvasti ja aktiivisesti. Tämä homma tunnetaan Raamatussa nimellä “mielen uudistaminen” ja se on kaikista tärkein asia uskoontulon jälkeen. Se on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa ja vaatii meidän aktiivisuuttamme. Lue mielen muutoksesta lisää tästä osasta.

Ruumis:  Kuten varmasti on ilmiselvää, myöskään ruumiimme ei muutu uudeksi uudestisyntymässämme. Meillä on edelleen sama ulkonäkö, samat ominaisuudet, sairaudetkin ehkä. Jos olit ennen uskoontuloasi laiha, olet sitä sen jälkeenkin jne. Kuitenkin meille on nyt tarjottu mahdollisuus vaikuttaa ruumiiseemme paljon paremmin, kuin vain kuntoilemalla. Kuten osassa “Kokonainen evankeliumi” selitetetään, meille on annettu hienot lupaukset myös ruumiillisella puolella jo tässä elämässä. Niistä osalliseksi pääseminen kuitenkaan ei ole automaattista, vaan vaatii meiltä aktiivisuutta ja suurin merkitys on tässä nimenomaan yllämainitulla mielemme uudistamisella.

Tähän liittyy myös nämä artikkelit tässä osiossamme:Sinulla on jo kaikki, Usko ja epäusko ja Miksei tämä toimi?.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.