Kaikkiin ongelmiin on sama ratkaisu!

Meillä ihmisillä on monenlaisia ongelmia. Ongelmia perheessä, töissä, parisuhteissa, tunteiden hallinnassa, pelkojen kanssa, masennusta, sairautta… you name it.

Ihminen on keksinyt sielullisella, maallisella puolella erilaisiin ongelmiin erilaisia ratkaisutapoja. Tästä seuraa, että asiat menevät kovin monimutkaisiksi usein. Siksi paraneminen ja eheytyminen tai vain kasvaminen kestää hirveän kauan ja jatkuvasti joudutaan painimaan samojen ongelmien kanssa ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja – sanotaan jopa usein, että “tämä eheytymisesi on koko elämän pituinen prosessi”

“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,…” (2.Piet.1:3)

Jumalan ratkaisu jokaiseen ongelmaan on sama. Jeesus ei eri ongelmatilanteissa esitellyt erilaisia spesifisiä ratkaisumalleja ja sanonut, että tee tätä ja tätä ja tuota niin sitten sitä ja sitä. Hänen ratkaisumallinsa oli ja on edelleenkin sama ja niin yksinkertainen, että lapsikin voi sen ymmärtää.

On melko radiaalia väittää, että vaikkapa mielen alueella oleviin, monimutkaisiin ja syvältä ihmisestä nouseviin ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Ihmistiede ei sitä ratkaisua tarjoa yksinkertaisena, mutta Jumalan ratkaisu Jeesuksen tuntemisen kautta on jopa äärimmäisiinkin ongelmiin niin simppeli, että lapsikin sen voi ymmärtää:

Meille on lahjoitettu kaikki, mitä minkä tahansa ongelman selvittämiseen tarvitaan, Jeesuksen tuntemisen kautta, jos vain uskomme sen ja toimimme sen mukaan.

Tämän vuoksi meidän kannattaakin kaikissa ongelmissamme keskittyä rukoilemaan, kuten Paavali sanoo Ef.1:ssä:

“Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia  pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme…”

… ja vielä sama uudelleen:

“…että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol.2)

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Juttuja. Bookmark the permalink.

Comments are closed.