Kokonainen evankeliumi

Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa.

Itse asiassa se tarkoittaa sellaista ilosanomaa, joka on melkein liian hyvää ollakseen tottakaan. Kuitenkin, me kristityt olemme varsin tehokkaasti häivyttäneet evankeliumin ilosanoma-luonteen ja korvanneet sen sääntökokoelmilla, laeilla ja kaikenlaisella tekopyhyydellä ja perinnäissäännöillä. Näin maailma on saanut väärän käsityksen siitä, mitä Jeesus todella teki ja evankeliumi ei ole enää niin suuri ja konkreettinen ilosanoma, kuin sen pitäisi olla – eikä se toimi edes kristittyjen elämässä sillä voimalla, millä pitäisi…

Evankeliumi kiteytetään usein Johanneksen evankeliumin klassiseen kohtaan, luku 3, jae 16:

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Tämä sinänsä on jo melkoinen ilosanoma, mutta se ei välttämättä avaudu meille koko laajuudessaan vain tämän jakeen kautta. Mitä tarkoittaa “antoi Poikansa”? Siihen sisältyy paljon enemmän, kuin vain se, että joskus kuolemamme jälkeen iankaikkisuudessa pelastumme jollain omituisella tavalla Jeesuksen vuoksi.

Kokonaiseen evankeliumiin kuuluu monta hienoa juttua:

* Tarjolla iankaikkinen elämä yhteydessä Jumalaamme alkaen nyt ja jatkuen ikuisuuksiin, myös kuolemamme jälkeen, aivan, kuten tuo yllämainittu Joh. 3:16 sanoo. Tämä on tietysti mukava asia ja sieltä tärkeimmästä päästä vieläpä.

* Ei tarvitse pelätä Jumalan tuomiota

“Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.(Room.8:1)

* … eikä tarvitse pelätä kuolemaa tai miettiä, mitä sen jälkeen mahtaa olla…

“Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” (Joh.11:25)

* Ei tarvitse ajatella syntejään tai koettaa sovittaa niitä tai miellyttää Jumalaa kaikenlaisilla tempuilla, säännöillä tms. naurettavuuksilla. Kristinusko eroaa tässä kaikista maailman uskonnoista, joissa tavalla tai toisella ihminen koittaa lepyttää Jumalaa tai kelvata hänelle ja joutuu elämään jatkuvassa paineessa, pelossa ja yrittämisessä. Kristinuskossa Jeesus on tehnyt meidän puolestamme kaiken, emmekä voi mitenkään parantaa tai pilata sitä. Evankeliumi tarjoaa vapauden, ei sääntöjä, vaikka usein säännöt on se, josta valitettavasti uskovaiset tunnistetaan 😉

Kaikki rikoksemme,syntimme ja tekemättä jättämisemme on sovitettu, sekä menneet, nykyiset, että tulevat. Jopa ne, joita emme itse edes huomaa.

“Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.” (Kol.2:13-15)

Jeesus teki kerralla kaiken kuntoon, eikä koskaan enää meidän tarvitse sovittaa syntejämme uudelleen millään tavalla:

Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista“. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.” (Hebr.10:14-18)

Olemme vapaita. Ei ole olemassa mitään naurettavia sääntöjä, joita kristityn pitäisi noudattaa kelvatakseen Jumalalle.

“Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.”  (Gal.5:1)

Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. (2.Kor.6:12)

Kristinuskon eri suuntaukset ovat syntyneet usein sen vuoksi, että on keksitty kaikenlaisia typeriä sääntöjä, joita on haluttu alkaa noudattamaan ja siten osoittaa, että “mepä olemme pyhempiä, kuin te”. Kuvittele nyt: Ei saa katsoa telkkaria, ei saa juoda kahvia, ei saa juoda alkoholia, pitää käydä kirkossa joka sunnuntai, pitää rukoilla tunti päivässä, pitää kuulua oikeaan seurakuntaan, pitää sitä ja tätä, ei saa sitä ja tätä.

Tästä Sana sanoo selvästi, että se on täysin turhaa ja hyödytöntä ja jopa vahingollista:

Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:”Älä tartu, älä maista, älä koske!” -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.” (Kol.2:20-23)

* Jeesus haluaa vapauttaa meidät kaikesta siitä, mistä haluammekin vapautua. Jokaisella ihmisella on elämässään asioita, joista hän mielellään haluaisi vapautua, jotain, joka niin helposti orjuuttaa ja sitoo meitä: alkoholismi,pelihimot,nettiporno,rahan himo, ahneus, pelko, epävarmuus, viha, katkeruus, sairaudet, kaikenlaiset himot… Luulisi olevan oikein hyvä uutinen, että kaikestä tästä Jeesus haluaa vapauttaa ihmisen jo tässä maailmassa, ei vasta “taivaassa”. Kristityiltäkin usein unohtuu, mitä sanotaan Galatalaiskirjeen alussa:

“Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!”

Jeesus ei kuollut puolestamme vain siksi, että kerran ikuisuudessa saamme siitä hyödyn. Hän kuoli, jotta me pelastuisimme joka päivä uudelleen ja uudelleen jo nyt tämän maailman orjuutuksista ja lopulta myös ikuisuudessa!

Pietarikin on samaa mieltä: (2.Piet.1:3-4)

“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee”

“Jeesus vastasi heille: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.  Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi”. Joh. 8:34-36)

“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. ” ( Joh. 14:27)

* Paraneminen sairauksista… hmmm.. tämä se vasta on ilosanoma tätä aikaa varten

Jeesus näytti, mitä ilosanoma tarkoittaa. Hän paransi kaikki sairaudet. Hän halusi parantaa ne ja Hän myös paransi ne. Hän ei kysellyt ihmisten synneistä, ei punninnut, onko ihminen arvollinen paranemaan, ei mitään sellaista. Hän ei koskaan antanut ymmärtää, että sairaus oli hyvä juttu ja Jumalan tahto. Sairaus tuli luomakuntaan syntiinlankeemuksen vuoksi ja sen Jeesus haluaa muuttaa jokaisen ihmisen kohdalla, tänään ja joka päivä – riippumatta siitä, mitä lääkäri sanoo:

“Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” (1.Joh.3:8)

“Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme (Matt.8:16-17)

“… mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jes.53:5 ja 1.Piet.2:24)

“Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,” (Ps.103:2-3)

Tätä evankeliumi oikeasti tarkoittaa. Se oli tätä 2000 vuotta sitten ja se on sama tänäänkin. Jeesus elää edelleen, hän ei ole kuollut. Hän haluaa toimia täsmälleen, kuten toimi tuolloin. Kyn nykyisin evankeliumia saarnataan, ongelma on se, että tarjolla ei ole kokonainen evankeliumi läheskään aina. Jumala haluaa meille hyvää sekä ajassa, että ikuisuudessa. Kun Jeesus kertoi hyvän sanoman ihmisille, Hän ei puhunut vain perinteisesti “Jumalan rakastaa sinua”. Hän kertoi ihmisille kerta toisensa jälkeen, että heille on tarjolla vapautus kaikesta siitä, mikä heitä sitoo ja orjuuttaa tässä maailmassa. Hän kertoi hyvän uutisen, joka oli hyvä heti, eikä vasta ikuisuudessa.

Tähän aiheeseen liittyy suoraan myös artikkelimme “Uusi luomus“.

Jeesus kertoi kokonaisen evankeliumin ja niin meidänkin on tehtävä. Kristittyjen on aika alkaa uskomaan itse koko evankeliumi ja kertoa siitä myös toisille – kokonaisena. Evankeliumi on vapaus. Se on vapaus kaikesta siitä, mistä kukaan haluaa vapautua, se alkaa jo nyt ja jatkuu ikuisuuksiin, ikuisena vapaana elämänä Luojamme yhteydessä, Hänen tahtonsa mukaan.

Jos et ole vielä antanut sovittaa itseäsi, voit tehdä sen juuri nyt sanomalla täydestä sydämestäsi Jeesukselle, että haluat tehdä Hänen tahtonsa, haluat että Hän poistaa syntivelkasi ja haluat päästä osalliseksi siitä kaikesta vapaudesta ja ilosta, joka kuuluu Jumalan perheen jäsenille. Kun teet sen, se tapahtuu, tunsitpa sitä tai et, sillä Sanassa sanotaan:

“Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh.1:12)

Voit myös ottaa yhteyttä sivun alalaidan yhteystietojen kautta meihin, jos haluat lisätietoja tai keskustella. Jos teit uskonratkaisusi, on erittäin tärkeää, että löydät itsellesi hyvän yhteyden muihin uskoviin, etkä jää yksin.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.