Positiivinen ajattelu

Yle uutisoi 27.9.2012 positiivisen asenteen vaikutuksesta elinikään ja elämänlaatuun:

“Duodecimin mukaan negatiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvien keskimääräinen eliniän ennuste on jopa kymmenen vuotta huonompi kuin niiden, jotka suhtautuvat tulevaisuuteen kaikkein positiivisimmin.

Positiivisuudella on suora vaikutus tuloihin. Positiivinen tienaa keskimäärin kymmenentuhatta euroa vuodessa enemmän kun negatiiviseksi itsensä katsova. Kiinnostavinta on kuitenkin, että pienituloisetkin positiiviset ovat tyytyväisempiä tuloihinsa kuin suurituloiset negatiiviset.”

Tähän on helppo kristittynä sanoa Amen, vahvistaahan Jumalan Sana tämän monessa kohtaa:

“Miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä, mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä?” (San.18:14)

“Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut.” (San.17:22)

Lisäksi San.23:7 sanoo englantilaisessa käännöksessä:

“For as he thinketh in his heart, so is he” (KJV)

Suomalainen käännös sanoo tästä samasta: “Sillä niinkuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee”. Tämä kohta puhuu yksinkertaisesti siitä, kuinka se, mitä mielessämme ajattelemme, sen mukaan toimimme.

Paavali kirjoittaa:

“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” (Room.12:2)

On selvästi Herran tahto, että kristittyinä osaamme ajatella oikein, pystymme näkemään, mitä kaikkea meillä on ja kuinka Hän on luvannut pitää meistä huolen ja antanut meille kaiken, mitä koskaan tulemme tarvitsemaan, eikä meiltä puutu mitään:

“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee…” (2.Piet.1:3-)

On tärkeää, että ymmärrämme, keitä olemme Kristuksessa ja ajattelemme sen mukaan itsestämme:

“Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” (Ef.3:14-)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Juttuja. Bookmark the permalink.

Comments are closed.