Siunaukset ja kiroukset

Meidän lihallinen ihmisemme on vihollisuudessa  Jumalaa vastaan, kuten Sanassa sanotaan, Room:8:7. Sillä on kummallinen into suorittaa ja yrittää kelvata. Jokainen ihminen on lihansa puolesta aina vaarassa jäädä lain alle ja mitata itseään ja asemaansa toisiin ihmisiin tai johonkin korkeampaan voimaan omien tekojensa kautta.

Vihollinen tietää tämän meidän lihamme taipumuksen ja käyttää sitä hyväkseen syyllistämällä meitä synneistämme, tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme. Lihamme puolelta taas olemme itse alttiita lankeamaan tähän ansaan ja helposti kristittyinäkin saatamme pelätä Jumalan vihaa ja kostotoimia tai joidenkin siunauksien puuttumista elämästämme sen perusteella, mitä olemme tai emme ole itse tehneet.

Kun pääsemme kristillisessä elämässämme vauhtiin ja iloitsemme siitä kaikesta, mitä Kristus on meidän edestämme tehnyt ja mitä Hän haluaa sanojensa mukaan meille antaa, vihollinen muistuttaa meitä alati omista teoistamme koettaen saada meidät suostumaan sellaisiin ajatusmalleihin, ettäkö joku meidän oma virheemme muodossa tai toisessa olisi ikäänkuin laillinen este Jumalan siunauksien pääsylle elämäämme jollain alueella. Samalla vihollinen koettaa saada meidät ajattelemaan, että hänellä olisi meidän syntiemme ja virheidemme kautta oikeutus tulla elämäämme sitä sotkemaan. Tässä kohtaa meidän pitää olla tarkkana, sillä suostumalla tähän väärään ajattelumalliin itse asiassa itse annamme viholliselle oikeutuksen sotkea elämäämme.

Katsotaanpa, mitä Sanassa sanotaan niistä siunauksista, jotka kuuluvat Herran käskyjä noudattaville:

“Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.

Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.
Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja
sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat.
Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.
Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi.
Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan; yhtä tietä he lähtevät
sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat.
Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt; hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niinkuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä.
Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua.
Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle.
Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa, taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt; ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse lainaa ottaa.
Ja Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi; sinä aina vain ylenet etkä koskaan alene, jos tottelet Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tarkoin pitäisit,etkä poikkea oikealle etkä vasemmalle yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä tänä päivänä teille annan, et seuraa muita jumalia etkä palvele niitä.” (5.Moos.28)

Samoin, sama luku jatkuu kertomalla, mitä kirouksia osaksemme tulee, jos emme noudata tarkoin Herran käskyjä:

“Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut.
Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla.
Kirottu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.
Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut sinun raavaittesi
vasikat ja lampaittesi karitsat.
Kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessäsi.
Herra lähettää sinun sekaasi kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa
ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun olet minut hyljännyt.
Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se sukupuuttoon hävittää sinut siitä maasta, jota menet ottamaan omaksesi.
Herra lyö sinua hivutustaudilla, kuumeella, poltteella ja tulehduksella,
kuivuudella, nokitähkillä ja viljan ruosteella, ja ne vainoavat sinua, kunnes menehdyt.”

Tässä näet, mitä tarkoitan: Siunauksien lista on mahtava, mutta kirouksien lista pelottava. Jos ajattelemme, että omilla synneillämme ja teoillamme yleensä on vaikutusta siihen, saammeko siunaukset vai kiroukset, ei meille jää muuta, kuin tuo kirouslista, joka muuten jatkuu tuolla 5.Moos.28 :ssa vielä pitkään…

Galatalaiskirje 3:10 sanoo:

“Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: “Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee”.”

Jos yrität kelvata Jumalalle omien tekojesi avulla, olet kirottu. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta faktasta, että siunauksien listalle pääsemisen ehtona on, samoinkuin käänteisesti kirouksienkin, se, että “ pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä“. Kukaan ei voi pitää kaikkia käskyjä, joten ilman Kristusta meillä on ongelma.

Pääsiäiseen liittyy kuitenkin hienosti tämä sana, joka antaa meille täyden pääsyn siunauksien listalle aina ja joka tilanteessa, riippumatta meidän virheistämme, olivatpa tahallisia tai tahattomia:

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: “Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” (Gal.3:13)

Jeesus Kristus tuli kiroukseksi meidän edestämme. Häntä kohtasi tuo kirouslistan kirous kokonaisuudessaan. Hän sai maistaa synnin palkan ja Jumalan vihan ja koston. Hän kantoi kaiken meille kuuluvan kirouksen, jonka me omine tekoinemme olisimme ansainneet!

Tämä sana on vapauttava. Joka tilanteessa, kun lihamme tai vihollinen syyttää meitä ja koettaa saada meidät ajattelemaan, ettemme ole ansainneet jotain siunausta tai että omalla virheellämme olemme ansainneet Jumalan kiroukset, muista aina:

“Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” (Kol.2)

Näissä tilanteissa, kun olet itsesyytösten tai vihollisen syylistämisen kohteena, siitäkin riippumatta, että olet tehnyt syntiä tavalla tai toisella, sano itsellesi ja viholliselle ääneen:

“Jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut!” (Gal.2)

Tämä leikkaa synnin ja syyllisyyden siivet ja tulemme vapaiksi:

“Jeesus vastasi heille: “Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” (Joh.8:34-)

Print Friendly, PDF & Email
This entry was posted in Juttuja. Bookmark the permalink.

Comments are closed.