Paavalin pistin

Jumala ei halua, että sairastamme. Hän ei sairastuta meitä, koska sairaus on syntiinlankeemuksen seuraus ja kuinka ihmeessä Jumala, joka vihaa kaikkea syntiä ja synnin seurausta, itse haluaisi käyttää näitä synnin kautta luomakuntaan tulleita asioita, kuten sairaus, omana työvälineenään? Tätä sairausteemaa on käsitelty tarkemmin täällä ja Job-artikkelissa, mutta nyt avataanpa yksi eniten väärinymmärretty kohta liittyen kristittyjen sairastamisiin ja Jumalan osallisuuteen niissä: Paavalin pistin.

Kohta löytyy Raamatusta  Toisesta Korinttolaiskirjeestä, luvusta 12:

”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.Ja hän sanoi minulle: “Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”. Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.”

Tätä kohtaa on käytetty tukena sellaiselle opille, ettäkö Isä Jumala lähetti perkeleen enkelin Paavalin kimppuun, aiheuttaen hänelle mahdollisesti jonkin sairauden sen vuoksi, ettei Paavali suurten ilmestystensä ja tietonsa takia ylpistyisi liikaa. Tästä vedetään täten myös sellainen johtopäätös, että kun joku kristitty sairastaa, hänellä on vastaavanlainen Jumalalta lähetetty pistin, jonka tehtävänä on kurittaa ja pitää ihminen nöyränä – eli siis tämä ongelma on Jumalan lähettämä ja hyödyksi ihmiselle. Tämän opin nielaisemalla on vihollinen taas saanut voiton – murskavoiton- koska jos pidämme Jumalaa meidän ongelmiemme ja sairauksiemme lähteenä, ei meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta niistä vapautua ja antaudumme viholliselle. Tätä teemaa on sivuttu L.A.F:n sivuille monessa muussakin artikkelissa.

Tämä Paavalin pistin sisältää 3 myyttiä. Katsotaanpa myytti kerrallaan, mistä tässä on oikeasti kyse…

1. Pistin tuli Jumalalta

Väärin. Sana sanoo selvästi, että kyseessä oli demoninen henkiolento, saatanan enkeli. Siis saatanan, ei Jumalan. On erinomaisen selvä ja Raamatun kokonaisopetukseen pohjautuva totuus, että Jumala ei tee yhteistyötä saatanan kanssa. Jeesus tuli siksi, että perkeleen jokainen teko tehtäisiin tyhjäksi, 1.Joh:3:8 sanoo:

“Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot”

Jumala on valkeus eikä Hän puuhaile mitään vihollisen kanssa, sillä vihollinen on tullut vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. (Joh.10:10)

“Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.” (1.Joh.1:5)

Jeesus ei veljeile perkeleen kanssa, eikä ole hänen kanssaan yhteistyössä käyttäen häntä. Riivaajan omat sanat paljastavat tämän asetelman:

“Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.” (Luuk.4:34)

Jeesus polki käärmeen pään ja asetti kaiken vihollisen voiman julkisen häpeän alaiseksi riistäen häneltä kaikki hänen aseensa. Pitäisi olla aivan selvä asia, ettei tämän jälkeen Jumala ja perkele ole samassa tiimissä. Jos olisivat, kuinka meille on annettu käsky vastustaa perkelettä? Ja toisaalta, silloinhan valtakunta olisi riitautunut itsensä kanssa, jos kerran perkele olisi jumalan työväline hyvän tekemiseen 😉

2. Pistin oli sairaus tai muu fyysinen ongelma

Väärin. Tässä sanankohdassa ei ole mainintaa, ettäkö olisi ollut kyseessä sairaus tai muu fyysinen ongelma. Se on vain päätelmä, jonka jotkut ovat halunneet tehdä, jotta saavat perusteet omalle opilleen ja sitä kautta voivat ajatella, että sairaus on Jumalan tahto ja sillä olisi joku jalo tarkoitus. Roskaa. Kun luemme kokonaisuudessaan Paavalin selvityksen tästä tilanteesta, löydämme sen sijaan vastauksen.

Saatanan enkelin kerrotaan tässä toimivan pistimen tavoin, joka rusikoi Paavalin lihaa ja aiheuttaa sen, että Paavali tuntee itsensä heikoksi. Paavali itse selittää tätä heikkoutta. Hän kertoo selvästi, että hän kerskaa vain heikkoudestaan. Luvussa 11 hän aloittaa:

Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin.” (2.Kor.11:18)

Hän alkaa tässä kerskaamaan, ylpeilemään lihassaan. Sen jälkeen hän sanoo:

“Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” (jae 10)

“He ovat Kristuksen palvelijoita-puhun kuin mieltä vailla-minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen viidesti saanut neljäkymmentä lyöntiä, yhtä vaille;kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut; olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä” (2.Kor.11:23-)

Hän päättää:

“Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani” (2.Kor.11:30)

Tässä Paavali on itse selittänyt, mikä on tämä pistin, joka häntä vaivasi jatkuvasti ja josta hän olisi halunnut päästä eroon. Se ei ollut sairaus. Vanhassa Testamentissa selitetään, mitä tämä pistin tarkoittaa:

“Mutta jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä jätätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte.” (4:Moos.33:55)

“Tutkain” oli pitkä keppi, jonka päässä on piikki ja sitä käytettiin esmi. härkien ohjaamiseen. Tässä ympärillä jatkuvasti pyöriviä ja työtä ja elämää haittaavia ihmisiä kutsutaan tutkaimeksi, piikiksi.

Paavalinkin pistin on nimenomaan se jatkuva vaino, ahdistus, vankeus ja väkivalta, jota hän joutui kestämään kerta toisensa jälkeen. Menipä hän minne tahansa, juutalaiset seurasivat häntä ja nostivat mellakoita Paavalia vastaan ja vääristelivät hänen sanojaan. Tämä on se, mistä Paavali halusi vapautua.

Kun ajattelet asiaa näin, ymmärrät, kuinka selvää on, että tämä pistin tuli nimenomaan saatanalta. Paavali oli yksi maailmanhistorian tehokkaimmista evankeliumin työmiehistä ja se ei vihollista miellyttänyt. Saatana teki kaikkensa haitatakseen Paavalin työtä ja saikin aikaan sen, että Paavali oli jatkuvasti kuolemanvaarassa, häntä rusikoitiin ja ahdistettiin. Kuinka voisit ajatella, että Jumala olisi halunnut estää Paavalin työtä, olihan Jeesus itse hänet siihen kutsunut? Olisiko Jumalan halunnut pitää Paavalin nöyränä estämällä hänen työtään evankeliumin levityksessä? Ei todellakaan. Lue seuraava myytti,niin tiedät, mistä tässä nöyryydessä oli kyse.

3. Pistimen tarkoitus oli pitää Paavali nöyränä

Väärin. On oleellista ymmärtää, että Jumala ei halua nöyryyttää meitä. Päinvastoin Hän haluaa korottaa meitä. Kuitenkin, Hän haluaa, että olemme nöyriä, mutta kuten kaikessa muussakin, Jumala ei voi pakottaa meitä nöyrtymään, se ei ole Hänen hommansa. Ainoa, joka voi saada ihmisen nöyräksi, on ihminen itse.

Jumala ei nöyryyttänyt Jeesustakaan, vaan Jeesus nöyrtyi itse:

“Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti” (Fil.2:8)

Samoin meille on annettu ohjeeksi nöyrtyä Hänen edessään:

“Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi” (1.Piet.5:6)

“Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa” (Jaak.4:10)

Nöyryys on äärimmäisen tärkeää, koska Jumala on ylpeitä vastaan ja arvostaa sitä, että me, vaikkakin olemme Hänen lapsiaan ja perhettään, ymmärrämme sydämessämme, että Hän tekee kaiken ja ilman Häntä me emme voi tehdä mitään. Jumala ei kuitenkaan ole se, joka meidät nöyryyttää. Jos emme itse nöyrry Hänen edessään, emme saa sitä, mitä Hän haluaisi antaa meille eikä Hänen tahtonsa tapahdu elämässämme, mutta Hän ei nöyryytä meitä pakolla.

Samalla tavalla Jumala ei antanut Paavalille pistintä pitääkseen hänet nöyränä. Paavali tiesi, että kaikki on Jumalalta ja ettei hän itsessään ole kunniaa ansainnut:

“Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei.” (Room.7:18)

“… sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa” (Gal.2:8)

Sen sijaan, että Jumala haluaisi nöyryyttää meitä, Hän haluaa korottaa meitä. Hän on Aabrahamista alkaen aina halunnut korottaa ne ihmiset,jotka ovat itse nöyrtyneet Hänen edessään. Esimerkiksi Joosualle Jumala sanoi:

“Silloin Herra sanoi Joosualle: “Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi.” (Joos.3:7)

Samoin Uudessa testamentissa:

“Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa.” (Apt.5:13)

Näitä esimerkkejä on Sanassa vaikka kuinka paljon – kuinka Jumala on sanansa mittainen ja haluaa todella koroittaa meidät, ei nöyryyttää. Koroittamisen ehtona vain on, että itse nöyrrymme.

Samoin Jumala halusi korottaa Paavaliakin ihmisten silmissä. Paavali tiesi, ettei hän itse omien taitojensa tai tietojensa vuoksi ole arvollinen saamaan kunniaa. Paavali oli nöyrä ja Jumala halusi korottaa häntä enemmän ja enemmän. Paavali oli, kuten sanottua, yksi maailmanhistorian tehokkaimmista evankelistoista. Se ei sopinut saatanalle tietenkään. Saatana ei halunnut, että Paavali tulisi yhtään enempää korotetuksi ihmisten silmissä, koska hän piti Paavalia jo muutenkin riittävän hankalana vastustajana.

Kun katsot, miten esim. American Standard tai King James kertoo tämän saman asian, huomaat, mitä tässä on tarkoitus sanoa:

AS:

“And by reason of the exceeding greatness of the revelations, that I should not be exalted overmuch, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, that I should not be exalted overmuch.”

KJ:

“And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.”

Vapaasti suomennettuna ja hieman alkukieltä sekoitettuna näissä molemmissa sanotaan:

“… jotta en korottuisi enempää, annettiin minulle saatanen enkeli rusikoimaan minua kuin meren aalto, etten tulisi liikaa korotetuksi”

Tämä avaa hienosti sen, mistä tässä on kyse: Paavali oli nöyrä ja tehokas Jumalan työntekijä. Hän oli kokosydämisesti työssä, johon Jeesus itse hänet kutsui ja antoi voiman. Hänen työnsä tuotti tulosta ja saatana halusi kaikin mahdollisin tavoin estää ja haitata tätä työtä. Jumala ei halunnut estää ja haitata Paavalin työtä eikä hänen korottamistaan, vaan päinvastoin Hän halusi korottaa Paavalia enemmän ja enemmän, mutta saatana piti huolen siitä, että minne tahansa Paavali meni, häntä odotti vainot, väkivalta, vankeus ja valheet. Jos saatana ei olisi häirinnyt tällä jatkuvalla painostuksella ja väkivallalla Paavalia, vielä useampi ihminen olisi tullut uskoon hänen työnsä kautta. Saatanan taktiikka oli, että kun hän saisi Paavalin mahdollisimman surkeaksi, ruhjotuksi, vankeuteen ja huonoon maineeseen, ihmiset eivät enää haluaisi kuunnella häntä.

“Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.” (Apt.20:23)

Tästä Paavali pyysi kolmesti vapautusta, mutta Herra vastasi hänelle:

“Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”

Tämä siis ei suinkaan tarkoita, ettäkö Jumala halusi Paavalin olevan sairas tai fyysisesti heikko, vaan se tarkoittaa, että Jumala muistutti Paavali siitä, että vainot ja ahdistus Kristuksen nimen tähden kuuluu asiaan:

“Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” (2:Tim.3:12)

Kun Paavali sanoi:

“Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” (2.Kor.12:10)

… hän tarkoittaa, että hän on valmis kestämään sen pistimen, sen kaiken, mitä saatana hänen eteensä laittaa haitatakseen hänen työtään, koska hän tiesi, että Jumala on hänen kanssaan. Tämä toteutuikin Paavalin elämässä usein – se, että tämän vainon ja väkivallan keskellä hän sai kokea ja muut saivat nähdä uskomattoman Jumalan voiman, joka kosketti myös Paavalin fyysistä olemusta.

Usein kuulee tähän Paavalin pistimeen liittyen väitettävän, että se oli silmäsairaus, syystä, että Galatalaiskirjeessa sanotaan, että Paavalilla oli ongelmia silmiensä kanssa. Tämä on totta, hänellä oli tuolloin silmäongelma, mutta se ei ensinnäkään estänyt häntä jatkamasta työtään ja toisekseen, sille on selvä syy.

Katsos, juuri ennen Paavalin edellistä reissua Galatiaan hän oli joutunut kivitetyksi:

“Mutta sinne tuli Antiokiasta ja Ikonionista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa ja kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luullen hänet kuolleeksi.” (Apt.14:19)

Hänet kivitettiin niin, että hänen luultiin kuolleen. Jos voit kuvitella, mitä se merkitsee, niin ymmärrät, kuinka suuri Jumalan voiman osoitus tässä vainossa ja väkivallassa oli se, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Paavali oli jätetty kuolleeksi luultuna virumaan maahan:

“Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnabaan kanssa Derbeen” (jae 20)

Kivitys tekee pahaa jälkeä. Jos hänen on luultu kuolleen, hän on ollut todellakin lähes kuollut ja muodottamassa kunnossa. Kivet, joilla tuolloin kivitettiin, eivät olleet pieniä ja niitä heitettiin paljon ja joka suunnasta ja läheltä.

Paavali nousi kuitenkin pian kivityksen jälkeen ja lähti jatkamaan hommiaan. Seuraavana päivänä hän käveli Derbeen, jonne on n. 30km matka!

Tämän jälkeen hän evankelioi Galatalaiskirjeen porukat ja hänellä oli vielä silmät huonossa kunnossa, mikä oli luonnollista, mutta hänellä ei ollut mitään kroonista sairautta, vaan pikemminkin hän oli jälleen kerran elävä todistus siitä Jumalan voimasta, joka tuli yliluonnollisena hänen elämässään ilmi.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.