Rukous ja paasto

Mihin rukousta ja paastoa tarvitaan?

Rukous ja paasto eivät ole keinoja lisätä jotain Jeesuksen voimaan. Ne eivät myöskään ole keinoja saada Jumala tekemään jotain, mitä Hänen meidän mielestämme pitäisi tehdä, muttei Hän halua syystä tai toisesta. Eivätkä ne ole keinoja, joilla saamme Jumalan olemaan tyytyväisempi meihin. Rukous ja paasto ovat välineitä, joiden avulla voimme aktivoida uskoamme ja vähentää epäuskoamme. Paasto ja rukous eivät vaikuta Jumalaan tai aktivoi Häntä, ne vaikuttavat meihin ja aktivoivat meitä. Jumala on aina yhtä aktiivinen, aina yhtä hyvä ja kaikki Hänen lupauksensa ovat aina ON.

Katsotaanpa, mitä opetuslapsille tapahtui:

”Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle: “Opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkä henki.Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan; ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet.“Hän vastasi heille sanoen: “Voi, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni.”

“Niin he toivat hänet hänen tykönsä. Ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä, ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään, ja hänestä lähti vaahto.

Ja Jeesus kysyi hänen isältään: “Kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut?” Niin hän sanoi: “Pienestä pitäen. Ja monesti se on heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä.”
Niin Jeesus sanoi hänelle: “‘Jos voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”.Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: “Minä uskon; auta minun epäuskoani”.Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille: “Sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene”.

Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja lähti ulos. Ja hän kävi ikäänkuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat: “Hän kuoli”.Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä ja nosti hänet ylös. Ja hän nousi.

Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: “Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?”

Hän sanoi heille: “Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.(Mark.9:20-29)

Jeesus siis antoi ymmärtää, että jos opetuslapset olisivat rukoilleen ja paastonneet aktiivisesti, he olisivat onnistuneet.

Sama tapahtuma on kuvattuna Matteuksen luvussa 17, jossa sanotaan:

“Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat: “Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?” Niin hän sanoi heille: “Teidän epäuskonne tähden; sillä totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta”. (Matt.17:17-20)

Mistä tässä oli kyse? Opetuslapset epäonnistuivat ja Jeesus sanoi syyksi heidän epäuskonsa, vaikka he kyllä uskoivat Jeesukseen. Samalla Jeesus sanoo, että opetuslasten olisi pitänyt rukoilla ja paastota, jotta olisivat onnistuneet. Häh?

Tässä tilanteessa Markus kuvailee tämän tilanteen hyvin voimakkaasti ja oli ilmiselvää, että tässä tapauksessa pojan tilanne näytti maallisesti katsottuna hyvin vaikealta. Vaikka opetuslapset olivatkin tottuneet onnistumaan, tässä tilanteessa he selvästi katsoivat liikaa pojan tilaa ja se aiheutti heissä epäuskon, kuten Jeesus sanoi. Tilanne näytti kerta kaikkiaan niin pahalta, että heissä heräsi epäilys ja tämä pieni epäusko esti uskoa toimimasta, kuten aikaisemmin. Ratkaisu, jonka Jeesus esitti, eli rukous ja paasto, oli siis ratkaisu nimenomaan epäuskon ongelmaan!

Kyse ei ole siitä, ettäkö me ihmiset voisimme lisätä Jeesuksen työhön jotain omaamme rukouksella ja paastolla. Se, että riivaajatkin ovat meille alamaisia ei perustu mihinkään meidän omaan ansioomme, se perustuu vain ja ainoastaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme ja kuinka olemme saaneet sen perintönä itsellemme, lahjana. Kuinkä älytöntä onkaan ajatella tästä, että meidän oma rukouksemme ja paastomme toisi jotain lisävoimaa Kristuksen sovitustyöhön ja siihen, että Hän on tehnyt tyhjäksi perkeleen teot. Voisiko olla olemassa sellainen riivaajalaji, jolle Jeesuksen työ ei riitä, vaan vaaditaan vielä päälle meidän rukouksemme ja paastomme? Ei voi.

Ei, vaan kyse tässä on siitä, että rukous ja paasto ovat yksinkertaisesti niitä keinoja, joilla me voimme kristittyinä painaa alas lihaamme ja siten myös epäuskoamme. Rukoilemalla ja paastoamalla me kuritamme lihaamme ja masennamme sitä, kuten Paavali sanoo 1. Kor.9:ssä. Sanassa sanotaan:

“Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.” (Room.8:7)

Meidän lihamme on aina täynnä epäuskoa ja tottelemattomuutta kaikkea Jumalan suunnitelmaa kohtaan. Lihamme on Jumalan vihollinen. Mitä enemmän vaalimme lihaamme, sitä enemmän se pyrkii pinnalle vaikuttamaan asioihin omalla tavallaan. Mitä enemmän taas painamme lihaamme alas ja elämme Hengessä, sitä enemmän Jumalan tahto pääsee tapahtumaan.

Voit ajatella, että sinussa, sinun mielessäsi ja sydämessäsi on ikäänkuin viisarimittari, jossa toinen asteikon pää on liha ja toinen Henki. Paasto ja rukous ovat vain keinoja vaikuttaa meidän omaan tilaamme, siihen, osoittaako meidän viisarimme enemmän lihaan vai Henkeen. Ne eivät ole keinoja vaikuttaa Jumalaan tai mikä vielä hullumpaa, keinoja lisätä Jeesuksen työhön jotain. Ne ovat keinoja aktivoida meissä uskoa ja painaa epäuskoa alas. Paasto ja rukous eivät ole myöskään keino ansaita mitään Jumalalta.

Lihamme vihaa ja vastustaa jokaista lupausta, joka Jumalan suusta on lähtenyt. Olipa kyse mistä tahansa Jumalan asiasta, meillä on aina taistelu lihan mieltä vastaan, joka pyrkii romuttamaan Jumalan tahdon tapahtumisen elämässämme. Mitä enemmän opimme pitämään lihamme sille kuuluvalla paikalla, sitä helpommin Jumalan tahto pääsee tapahtumaan kauttamme ja meissä itsessämme ja tässä paasto ja rukous ovat tehokkaita aseita omaa epäuskoamme vastaan.

Ihminen on kolmiosainen kokonaisuus:  Henki, sielu ja ruumis. Paasto ja rukous auttavat taisteluissa pitämään ruumiin eli lihan sille kuuluvalla paikalla, eli pinon alimmaisena. Lue lisää Henki-Sielu-Ruumis- aiheesta opetuksestamme “Uusi luomus“.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.